Błądzimy i upadam

lip 11, 2017 przez

Błądzimy i upadam

Błądzimy i upadamy… Podnosimy się, by znowu błądzić i upadać. Dobry Jezus czuwa nad nami i podnosi nas za każdym razem. “Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca” – Jezu, wskaż mi tę najwłaściwszą z dróg! Ile razy można błądzić i upadać, ile razy można zbaczać z tej jedynej ścieżki?

Można błądzić całe życie. Można też upaść, wstać i wkroczyć na tę jedyną drogę, która prowadzi do Pana Boga. Tylko trzeba najpierw zaufać Chrystusowi, pozwolić Mu wkroczyć w nasze życie i podnieść nas. Chrystus podaje nam swoje ramię na każdym kroku, towarzyszy nam każdego dnia, kiedy błądzimy jak te zagubione owieczki. On nas pragnie otoczyć swoją miłością i zaprowadzić na zielone pastwiska, gdzie miłość Ojca trwa na wieki… Tylko musimy Mu na to pozwolić.

Podnieś mnie Jezu chwyty to cudowna pieśń, idealna na wieczorne spotkania przy dźwięku gitary. Stosunkowo proste chwyty czynią z niej idealną wieczorną modlitwę przy akompaniamencie muzyki. Módlmy się śpiewając do Chrystusa, który tylko czeka na nasz znak, aby nas podnieść i poprowadzić właściwą drogą prosto przez oblicze swojego Ojca. Bo każdy pragnie zamieszkać w domu Pana po wsze czasy.

Podobne